مهندس سجاد برارجانیان

کارشناس ارشد شبکه

متخصص در راه اندازی سرورهای لینوکسی

Expert in setting up Linux servers