دکتر میثم یداله زاده طبری

دکترای هوش مصنوعی و رباتیکز

برنامه نویس و

تحلیلگر سیستم های هوشمند، شبکه های کامپیوتری و اپلیکیشن های تحت وب

 programmer and

analyst of intelligent systems , computer networks and web applications